Столичен инспекторат предупреждава: Листата да не се изхвърлят в контейнери

13
0

Започна сезонът на активния листопад. Около повечето къщи и кооперации има купища листа, които хората събират и хвърлят. Не винаги обаче това е на правилното място. От Столичния инспекторат съветват къде да се изхвърлят листата и с кои други отпадъци може или не може да се смесват.    Зелените биоразградими отпадъци от почистване на дворовете и градините може да се изхвърлят в:  

Ограждения за зелени отпадъци – седем,които се намират на следните адреси:

р-н „Връбница“ – с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 36;

р-н „Кремиковци“ – с. Яна, ул. „Св. Ана“;

кв. Челопечене, ул. „Гилица“;

р-н „Панчарево“ – с. Лозен, ул. „Кайгана“ ъгъла с ул. „Съединение“ до трафопоста;

с. Горни Лозен, ул. „Васил Левски и ул. „Иван Пешев“ срещу № 32“

с. Долни Лозен, ул. „Старата чешма“;

р-н „Витоша“ – с. Владая – ул. „Любомир Миланов Дамянов“.

В домашни компостери. 

В останалите райони на Столична община, където няма ограждания, контейнери или компостери, зелени отпадъци да се изхвърлят само в чували. Чувалите да се оставят до контейнерите за битови отпадъци. Те се извозват отделно от останалите видове отпадъци от фирмата изпълнител за района чрез специални транспортни средства до Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров. Преработват се до получаване на компост, който се използва за торене на градини, междублокови пространства и др. тревни площи.

Зелените отпадъци да не се  смесват с:

 Камъни и чакъл;  

Тухли и други строителни отпадъци;  

Едрогабаритни отпадъци;  

Отпадъци от опаковки /хартия, найлони, кашони, стъкло, метали, пластмаса/;

 Химикали и препарати за почистване с изтекъл срок на годност;  

Пръст, кал и др.