Последният мониторингов доклад на ЕК за България

0

По информация на БНТ, това, което пише в него е, че няма насрочена следваща дата за следващ доклад. Това се тълкува като знак, че това ще бъде последният мониторингов доклад по Механизма за сътрудничество и проверка. Следващата ЕК има намерение да въведе нов механизъм, който ще следи за спазването на принципите на правовата държава, не само в България и Румъния, а във всички 27 държави-членки на ЕС.

Това, което се очаква да пише вътре в доклада е, че няма нови препоръки към България. Предстои да видим как ще бъдат формулирани нещата за Румъния, защото миналата година по отношение на Румъния заключението беше, че има отстъпление по отношение на спазването на принципите на правовата държава.

Очакват се коментарите както на ЕК, така и на българските евродепутати.