Александър Андреев: Тези избори бяха организирани добре

13
0

Все още не може да се каже и как стоят местата в общинските съвети.

Българският избирател вече е запознат и свободно използва преференциите, каза Андреев. Според него след всеки изминал избор формата на мажоритарен вот се използва все повече от избирателите.

Избирателната активност на тези избори е приблизително около 50%. Запазва се тенденцията за висока избирателна активност на местни изборни.

Александър Андреев: Тези избори бяха организирани добре. Работата, която имаше да се свърши в тези сложни избори, беше добре подготвена.

Той даде висока оценка на работата на ЦИК и на изборната администрация.

Общият брой на постъпилите жалби и сигнали е около 260.

Александър Андреев: Нямаше сериозни нарушения, които да повлияят на самия изборен процес в деня на изборите. Имаше сигнали и то е нормално. Една голяма част обаче може да ги определим като въпроси, които се поставят пред СИК, ОИК и ЦИК във връзка с упражняването правото на глас