Преобразуват БДЖ „Пътнически превози“ и „Товарни превози“ в ЕАД

9
0

Съветът на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД взе решение, съгласувано с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за преобразуването на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД в еднолични акционерни дружества, съобщиха от пресцентъра на БДЖ.

© Архив

През последните години двете дружества оформят до голяма степен своя оперативен модел на работа, но изпълнението на основните задачи не е на необходимото ниво, смятат от холдинга.

Преобразуването на „БДЖ – Пътнически превози“ и „БДЖ – Товарни превози“ в ЕАД се очаква да приключи до края на месец януари 2020 г., а окончателното привеждане на дружествата към изискванията на Закона за публичните предприятия – до края на месец септември 2020 г.

В този едногодишен период задачите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД ще включват определяне на стратегията за развитието, приемане и контрол на изпълнението на бюджетите, разпореждане с активи, принципно одобрение на обществени поръчки с голяма значимост за работата на дружествата, изчистване на наследените дългови взаимоотношения със собственика, с което да подготви дружествата за самостоятелно управление, водено от единодушни решения в рамките на съвременните пазарни условия.