Днес е крайният срок за целевата помощ за отопление

0

Помощта е ориентирана предимно към рисковите групи – възрастни хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.

Общата стойност на помощта за периода 1 ноември – 31 март е 465.90 лв. Месечният размер е малко над 93 лева. Подадените заявления към началото на този месец са 265 000.