Надзирателите в затворите са недоволни от Бюджет 2020

14
0

Ангажиментът за увеличението беше поет от държавата, за да се постигне минималният стандарт за сигурност в затворите. От синдиката настояват – поетите ангажименти да се спазват и да бъдат осигурени необходимите средства, с които да се гарантира, че през следващата година броят на служителите ще бъде увеличен с още 200 души. Те заявяват още, че са в протестна готовност.