Все повече нетипични обитатели навлизат в Черно море

0

В Черно море навлизат все повече нетипични за акваторията обитатели. Повечето от тях идват прикрепени към корпусите на корабите и се внедряват трайно в екосистемата.

През последните години, според проучвания на Института по океанология, в Черно море са влезли около 20 нови вида. Някои от тях се приспособяват без да вредят на екосистемата, но има и инвазивни, казват учените.

Доц. Кремена Стефанова, ръководител на Секция „Биология и екология на морето“, ИО-БАН: Те могат да повлияят, да застрашат дадени местообитания, да застрашат биоразнообразието.

Още в средата на 50-те години на миналия век от Жълто море навлиза рапанът.

Доц. Кремена Стефанова: Той е хищник и е инвазивен вид за Черно море, достатъчно добре се е натурализирал в средата.

Пристигането на рапаните дори има положителен икономически ефект за бизнеса на страната. След тях в Черно море се появяват различни ктенофори – видове, подобни на медузите. Това са Мнемиопсис лейди и Берое овата. Появата на Мнемиопсис лейди обаче е довела до намаляване на някои риби, като хамсията.

Доц. Кремена Стефанова: Едно, че се храни с това, с което и хамсията консумира, а от друга страна той пречи и с факта, че се храни с яйца и с ларви на малки рибки. Също има изследвания, че се храни с ларви на риби, например на сафрид.

Учените напомнят, че е важно да пазим чисто крайбрежието. Особено от пластмасата, защото тя трудно се разгражда, а така наречените „пришълци“ спомагат за разпространението ѝ във водата.