Съдът на ЕС: Съдебната реформа в Полша нарушава европейското право

4
0

Приетата в Полша реформа за понижаване на пенсионната възраст на магистратите нарушава европейското право, постанови днес Съдът на Европейския съюз в Люксембург. Ако Полша не се съобрази с решението на съда и не промени законите си, е застрашена от глоба.

Пенсионната възраст на съдиите и прокурорите в нискоинстанционните съдилища в Полша беше 67 години. През 2017 тя беше намалена на 60 години за жените и 65 за мъжете, а министърът на правосъдието получи правомощията да удължава мандата на конкретни съдии.

Марек Сафян – Съд на Европейския съюз: Република Полша е нарушила ангажиментите, произтичащи от чл.157 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Според Съда на ЕС промените са в разрез с принципите за равно заплащане на мъжете и жените и биха могли да поставят под съмнение независимостта на съдебната система. Освен това критериите, по които министърът на правосъдието може по своя преценка да удължава мандата на определени съдии са неясни, се посочва в решението.

Европейската комисия даде Полша на съд заради спорната съдебна реформа през последните години, която предизвика и много протести в страната. Според Брюксел има реална опасност за политически контрол над съдиите.

Заради риска за независимостта на съдебната система, Еврокомисията поиска от Европейския съд да се занимава с делото приоритетно.