Парламентът прие промените в Закона за корпоративното подоходно облагане

0

Депутатите приеха правилата за избор на нов шеф на антикорупционния орган. Партиите могат да номинират кандидати в двуседмичен срок. Парламентът прие на първо четене и промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

БСП и ДПС гласуваха против промените.

Текстовете са свързани със синхронизиране с европейски директиви и корекции в няколко други закона.

Променя се начинът за определяне на туристическия данък.

Облекчава се административната тежест за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като отпада задължението към данъчната декларация да се прилага валидно решение на ТЕЛК.

При прекратяване на регистрация на превозно средство отпада задължението на собственика да предоставя документ в общината.

Филип Попов – секретар на ПГ на „БСП за България“: Управляващите отново се опитват на тъмно в буквалния и в преносния смисъл да направят цялата приходна част на държавата през един доклад, през едно четене,тук сега в пленарна зала, вместо през всички останали закони, както е съгласно закона за нормативните актове, които уреждат тази материя. Или по друг начин казано на тъмно в буквалния и преносния смисъл решават колко кожи да смъкнат от гърба на българските граждани.

Йордан Цонев – зам.председател на ПГ на ДПС – ПГ на ДСП: Няма да подкрепи пакета данъчни закони. Първо,защото отново не е пакет, а е в един закон всичко натрупано, без да имаме възможност да обсъждаме поотделно промените във всеки един законопроект, като че ли данъчната теория някой иска да я събере в едно Ами да направим тогава един Кодекс.

Менда Стоянова – председател на Комисията по бюджет и финанси, ПГ на ГЕРБ: Не се състоя дебат, защото нямаше за какво да дебатираме. 6 директиви, за които цялата зала трябва да е съгласна,че трябва да бъдат транспонирани. Няколко разпоредби,които касаят намаляване на административната тежест. Надявам се да имаме общо съгласие по това. И няколко разпоредби,които може би вие няма да подкрепите, но тяхната цел е единствено и само избягване на възможността от страна на данъкоплатците да укриват данъци. Това,което ми се струва, че също всички ние в тази зала трябва да подкрепим.