До 3,6% ускоряване на икономическия растеж прогнозира ЕК за България

0

Европейската комисия очаква ускоряване на темпа на растеж на българската икономика тази година до 3,6% спрямо 3,1%миналата година. Това се посочва в есенните икономически прогнози на Брюксел.

За следващата година Еврокомисията прогнозира забавяне на българската икономика до 3%. Тази тенденция ще е характерна за целия ЕС, който се насочва към продължителен период на по-слаб растеж.

Според прогнозата на ЕК инфлацията в България ще се понижава, държавният бюджет ще остане с излишък, а държавният дълг ще продължи да спада.

Безработицата тази година ще спадне до 4,4 на сто спрямо 5,2% миналата година.

Тенденцията на понижение ще продължи, като за 2020 г. прогнозното равнище е 4,1 на сто, а за 2021 година – 4%.