Спартански: Плевен става център от национално значение за развитието на Северна България

0

Плевен става център от национално значение за развитието на Северна България. Това заяви кметът на община Плевен Георг Спартански след участието си в заседание на Съвета по регионална политика към МРРБ, на което е била разгледана актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Актуализираната концепция ще даде визия за развитието през следващите години, ще определи основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планиране и програмиране на периода след 2020 година, е убеден Спартански.

Водещ приоритет става намаляването на неравенствата между регионите в страната, отбеляза той. „Анализът на изпълнението на стратегическия документ в последните 7 години отчита, че желаният модел на умерен полицентризъм все още не е постигнат напълно, с предложените изменения се очаква в предстоящия период да се постигнат по-добри резултати, както и да се преобърне тенденцията от моноцентризъм в процес на постепенен преход към полицентрично развитие“, обясни кметът.Плевен е посочен сред трите центрове с национално значение в Северна България.

Спартански изтъкна, че като район от йерархично ниво 1 е дефинирана столицата София, следват я големи градове от йерархично ниво 2, центрове с национално значение за територията на районите. За такива в Северна България са определени Варна, Русе и Плевен, а в Южна България – Бургас, Пловдив и Стара Загора, посочи Спартански. Следват ги средни градове от ниво 3, малки градове от ниво 4 и малки градове и села от ниво 5. В документа е записано, че градовете от второ ниво, сред които е Плевен, освен в ролята си на регионални центрове, са сред най-атрактивните дестинации за инвестиции – според класацията на fDi Magazine „Европейски градове и региони на бъдещето 2018/2019“, подчерта плевенският кмет.

Спартански отбеляза, че моделът „умерен полицентризъм“ е избраният модел на урбанистично развитие за остатъчния срок на действие на концепцията до 2025 г. На национално равнище развитието на столицата като метрополен град е съчетано с успешно развитие на ограничен брой центрове от второ йерархично ниво с национално значение. Това са Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Според този модел в Северна България ще доминират двата големи града от второ ниво – Плевен и Русе, посочи той и допълни, че като техен равностоен партньор ще се развива Велико Търново, който показва възможности да премине от 3-то към 2-ро йерархично ниво. Плевен е силен медицински център, но му е нужнапо-добра свързаност с европейската транспортна мрежа.

В документа са представени обликът и основните потребности на градовете, каза кметът. За Плевен е отчетено: „запазва статута си заради важната роля в тази част на България. Очаква силно подобрена свързаност с изграждане на АМ „Хемус“. Той е силен медицински и университетски център с изявени надобластни функции, но все още изпитва последствията от преструктурирането на икономиката и силното редуциране на военните функции (ШЗО). Запазва своята висока значимост по всички показатели.
Между важните за града, но нереализирани проекти и проектни идеи, са: 1) Подобряване на регионалната свързаност с европейската транспортна мрежа – 27 km обходна връзка между първокласен път Е83 „София – Русе“ и второкласен път 35 „Плевен – Ловеч“; 2) Изграждане на връзка към строящата се АМ „Хемус“; 3) Изграждане на Интер университетски кампус с технологичен парк; 4) Изграждане на Агробизнес борса с изложбена част“.
„С този документ се оборват всички твърдения, че Плевен загива. Не само, че това не се случва, дори напротив – на Плевен се отрежда място като един от трите стълба в Северна България, върху които ще се гради бъдещата свързаност между регионите в страната ни“, подчерта Спартански.
„Концепцията не планира ресурси и не установява норми. Тя определя насоките на националната политика за пространствено развитие и служи за платформа за координиране на секторните политики с териториални измерения“, добави Георг Спартански.