Строителната и инвестиционна програма на община Харманли за 2020 г. ще бъде за близо 15 млн. лева

4
0

Строителната и инвестиционна програма на община Харманли за тази година ще бъде в размер на 14 775 127 лева. Това съобщиха от кметската управа след приемането на бюджета за 2020 година на сесия на Общинския съвет. Финансовата рамка е 24,950 млн. лева, като собствените приходи са в размер на 11,91 млн. лева, а приходите от делегирани от държавата дейности са 13,04 млн. лева.

Предвидени са инвестиции в инфраструктурата в населените места на територията на общината за ремонт и подмяна на ВиК мрежа, улици и пътища от общинска пътна мрежа. В разчетите са планирани средства за ремонт и благоустройство на сгради и обекти с важно обществено значение. Предстои например приключване на процедурата за цялостен ремонт на сградата на Народно читалище „Дружба“ с привлечени почти 1 млн. лева от държавния бюджет. По проект за трансгранично сътрудничество на стойност 748 159 лева ще се реставрира паметникът на културата „Гърбавият мост“. Ще бъде обновена материалната база на детска градина „Ален мак“ с осигурени чрез проект и от общинския бюджет 759 012 лева.

В парк „Димана Данева“ ще бъде подновена алейна мрежа, изграден паркинг и пространство за сцена. Средствата са над половин милион лева и са осигурени отново по проект, спечелен от общината. Предстои завършването на съоръжението за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци, което бе финансирано от ОП „Околна среда 2014-2020“. От външно финансиране МБАЛ – Харманли ще получи 150 000 лева. Предвидена е подмяна на асансьори – болничен и пътнически, по проект на „Красива България“ на стойност 140 000 лева.

Заложени са 30 000 лева собствени средства за изграждане на нови детски площадки в селата Славяново и Остър камък, а по проект на „Красива България“ ще бъде извършен ремонт на кметството в село Доситеево за над 100 000 лева.