Две са номинациите за ректор на Стопанската академия в Свищов

0

Две са номинациите за ректор на Стопанската академия в Свищов, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.
Номинациите са издигнати на състоялото се първо заседание на новото Общо събрание на академията за мандат 2020-2024 г.
Първата номинация за кандидат за ректор през следващия мандат е представил доц. д-р Стоян Проданов, който е предложил проф. д-р Андрей Захариев – настоящ ръководител на катедра „Финанси и кредит“.

Проф. Захариев е учредител и председател на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“. През 2018 г. е удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Донецкия национален университет „Василий Стус“. Автор е на над 200 учебници, учебни пособия, статии, студии и научни доклади.

Втората номинация за кандидат за ректор през мандат 2020-2024 г. е представил проф. д-р Любчо Варамезов. Той е издигнал кандидатурата на проф. д-р Марияна Божинова. Тя е била ръководител катедра, зам.-ректор „Учебна дейност“ и служебен ректор на висшето училище, има над 150 научни публикации, експерт е към Националната агенция по оценяване и акредитация, и е инициатор за създаването на специалността „Икономика на туризма“ – една от най-динамично развиващите се специалности в свищовското висше училище.

Изборът за ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ за мандат 2020-2024 г. ще се състои на 18 февруари 2020 г.