В Разградския районен съд са разгледани 34 дела за домашно насилие през миналата година

0

В Разградския районен съд са разгледани 34 дела за домашно насилие през миналата година. По думите на съдия Нели Генчева те са двойно повече в сравнение с предходната, съобщават от областната администрация след среща по проблемите на домашното насилие. Една от основните теми на дискусията е била извършената работа и перспективите за разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в община Разград.

Председателят на сдружението с нестопанска цел „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков е припомнил, че със средства от фонда на Офиса за военно сътрудничество по програмата за хуманитарна помощ на посолството на САЩ у нас е извършен основен ремонт на сграда в община Разград, с който тя е пригодена за създаването на Кризисен център. Милков е посочил, че стойността на ремонта е в размер на 254 000 долара, но за да бъде напълно готова за нормалното функциониране на новата социална услуга при разкриването й, в момента се търсят средства за оборудване.
Районният прокурор Любомир Георгиев е предложил оборудването на Кризисния център да стане с инвестиция от община Разград.

Присъстващите са подкрепили разкриването на новата социална услуга и са изразили надежда дългият път по създаването й да бъде завършен успешно през настоящата година.
Гост на срещата е била проф. Нели Бояджиева, преподавател в Софийския университет. Тя е информирала, че в страната функционират 19 кризисни центъра за жертви на домашно насилие, като последният е разкрит през изминалата седмица.