Петя Аврамова: Разработва се национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация

3
0

В момента се разработва национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация. Планът ще е условие за отпускане на средства, предвидени за следващия програмен период по оперативните програми. Ще бъде основен документ, по който ще се планират и изпълняват инвестиции от други източници, в това число и предвиденият „Български ВиК холдинг“. Това каза по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Тя отговаря на въпрос за проектирането и строителството на язовир „Черни Осъм“.

„Български ВиК холдинг“ се създава, за да се постигне по-добра координация и контрол. За реализацията на всички инвестиционни проекти, които ще се изпълняват от холдинга, а това са големи инфраструктурни проекти в сферата на водоснабдяването и канализацията, ще се разчита на висококвалифицирани специалисти – хидроинженери, ВиК инженери, хидрогеолози, като се очаква и подкрепата на научните среди, допълни Петя Аврамова.

В рамките на холдинга се предвижда да бъде създадено и научно аналитично звено, което да подпомага работата в отрасъла при вземането на управленски решения, в това число и анализ на необходимостта от изграждане на нови водни обекти, какъвто е язовир „Черни Осъм“.

Преценката за необходимостта от изграждането на нов язовир или друг начин за решаването на проблемите с водоснабдяването в тази територия, както и на територията на цялата страна, ще бъде направена от експерти и учени в областта, които ще подпомагат министерството при реализацията на политиката в отрасъла, отбеляза още министърът.
По думите на Аврамова министерството обсъжда и разглежда всички стари проекти, съществували преди 20 години, стартирани или спрени, като един от тях е и за язовир „Черни Осъм“.

Според народните представители Васил Антонов и Милко Недялков има недостиг на питейна вода в Плевенско и Ловешко и постоянна заплаха от въвеждане на воден режим.