В Добрич започна допитване сред гражданите как да бъде обновена централната зона

0

В Добрич започна допитване сред гражданите с какви нови функции да бъдат обогатени площадните пространства и какви да бъдат обектите при ново застрояване на градския център. Анкетното проучване ще бъде ценен ориентир при бъдещ конкурс за проектиране на пешеходните зони, съобщават от общината.

Анкетата пита дали централните площади да станат място за концерти, фестивали, тематични базари и други събития, дали да преминават алеи за велосипедисти. Гражданите трябва да дадат мнение и с какви елементи на градския дизайн трябва да се оживят откритите пространства – скулптури, фонтани, беседки, цветни перголи. Ако се пристъпи към ново строителство, дали да се изгради сграда на общината, търговски център, подземен и надземен паркинг или друг обект, е сред зададените въпроси.
Допитването иска становището на жителите и за сегашното състояние на централната зона – дали не е прекалено голяма за мащабите на Добрич, достъпна ли е за детски колички и за хора с увреждания, има ли достатъчно места за отдих и социални контакти, за паркиране, какво е качеството на настилките и други.

Общината очаква гражданите на Добрич да кажат до 31 март и дали са готови активно да участват – с доброволен труд или финансови средства, в благоустрояването на градския център.