Кметовете в Хасковска област ще бъдат обучавани по ветеринарни въпроси

4
0

Кметовете на населени места в област Хасково ще бъдат обучавани във връзка със задълженията им относно превенцията за африканска чума по свинете. Това се реши на днешното заседание на Областната епизоотична комисия, съобщиха от областната администрация, където то се е състояло.

След промените в Закона за ветеринаромедицинската дейност е станало ясно, че е необходимо кметовете да бъдат запознати и обучени относно мерките в техните компетенции. Част от тези мерки включват опростена процедура по регистрация на свиневъдните обекти и особено тип заден двор и лични стопанства, в които е разрешено да се отглеждат до 3 свине за угояване. Директорът на ОДБХ д-р Илиев е информирал, че същевременно стартират и обучения за фермерите, в които освен схемите за подпомагане, ще бъдат разяснявани и мерките за биосигурност. Той е информирал, че област Хасково остава с повишена епизоотична обстановка заради птичия грип поради големия брой пернати, които се отглеждат на територията на областта.

Предприетите на последното заседание на областната комисия превантивни мерки по този повод остават в сила, е било решено още на срещата.