Община Разград предвижда оптимизиране на социалните услуги

2
0

Община Разград предвижда оптимизиране на социалните услуги, каза в интервю за БТА Милена Орешкова, заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности – образование, социални дейности, здравеопазване, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“. По думите й това се налага заради установена неефективност на управлението и контрола в голяма част от тях.

На територията на общината към момента се предоставят 18 социални услуги. Част от тях обаче са неефективни, но има и такива, за които капацитетът е недостатъчен и чакащите са много, каза Орешкова. Тя заяви, че общинската администрация работи и в насока създаване на Кризисен център.

По думите на зам.-кмета вече е започнала подготовката за разработване на Общинска стратегия за развитие на образованието. Подобен действащ стратегически документ в община Разград не е имало от 2016 година.
Според Орешкова проблемите в ресора, за който отговаря, не са малко, сред тях е и липсата на кадри във всички сфери – преподаватели, медицински сестри, социални работници, терапевти, рехабилитатори. Ръководството на общината започна диалог с Филиала на Русенския университет в Разград за възможността да се разкрие във висшето учебно заведение медицинска специалност за обучение на млади хора от града и региона. Смятам, че това би могло да покрие недостига от медицински специалисти, не само в градините и училищата, а и в другите здравни институции, коментира още зам.-кметът. Тя добави, че в областта на образованието и социалните дейности общината работи и предстои да реализира още няколко проекта, финансирани с европейски средства.

Милена Орешкова е родена на 29 ноември 1974 г. Завършила е средното си образование в Техникум по строителство „Ангел Попов“-Велико Търново. Има магистърска степен по история, философия, организация и управление на образованието и политически науки във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Работила е като учител по история и цивилизация, етика и право, философия в ПГХТБТ „Мария Кюри“-Разград, помощник-директор в ПГХТБТ „Мария Кюри“-Разград, директор на ОУ „Ив.С.Тургенев“-Разград. Била е два мандата общински съветник. От декември 2019 година е зам.-кмет на община Разград. Семейна, с две деца.