БАБХ прекрати дейността на предприятие за разфасоване на птиче месо в Луковит

0

БАБХ прекрати дейността на предприятие за разфасоване на птиче месо в Луковит. За унищожаване в екарисаж са насочени 82 тона птичи продукти, които в момента на проверката са били с изтичащ срок на годност. Не е допуснато разпространението на продукция от предприятието за търгуване, а извършената проверка е съвместна между областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч, служители на Икономическа полиция и ДАНС, при която са открити сериозни нарушения.

Д-р Росен Федерчев – директор на ОДБАХ-Ловеч: На 31-и се извърши съвместна проверка между няколко институции – БАБХ, Икономическа полиция и ДАНС в едно наше предприятие в Луковит. В комисията бяха включени и служители на БАБХ на централно ниво. В предприятието се откриха 3 вида нарушения – някои несъответствия по сграден фонд и оборудване, наличие на машини, които не са специфични и свойствени за производството на този вид месо в това предприятие и някои проблеми по проследяемостта на произвежданата продукция.

Той заяви, че и преди това са правени проверки в това предприятие и те са регулярни съгласно план за извършване на официален контрол. Откривани са пратки с наличие на салмонела в периода от юни месец до момента.

„При всяка такава проверка се взима проба от месото. За миналата година има много нотификации по системата за бързо оповестяване на ЕС и на момента пратката се проверява на място, взимана е проба за съмнения и доказване на салмонела и след това съответната партида е насочвана в зависимост от резултата“, каза още доктор Федерчев.

Той заяви, че със сигурност в констативните протоколи има предписания към фирмата.

Д-р Росен Федерчев – директор на ОДБАХ-Ловеч: След първата проверка, продължаваме с нашите разследващи проверки, на които аз лично съм присъствал в периода от 3 до 6 февруари, защото обемът на продукцията, която е там, е доста голям. Партидните суровини, които са охладени, техният срок на годност е малък и където е изтекъл срокът, предприятието ги е определило като негодни за човешка консумация и под наш контрол и под контрола на МВР са предадени за екарисаж, за обезвреждане на такива продукти.

Той коментира още, че при първата проверка са констатирали дейност, която не е регистрирана, за която в момента се съставя акт за констативно нарушение, след тази проверка са съставени още 2 акта за констатирани нарушения и съгласно процедурата те ще бъдат наказани с наказателни постановления с максималната сума, която се полага за такива нарушения.