31-октомври-краен-срок-за-плащане-на-местните-данъци

Заплатите в обществения сектор в област Хасково изпреварват тези в частния

0

Заплатите в обществения сектор в област Хасково изпреварват чувствително по размер възнагражденията в частния сектор, става ясно от разпространените данни на Териториално статистическо бюро – юг. Според извадката за четвъртото тримесечие на 2019 година, брутната месечна заплата за обществения сектор е 1 232 лева, а за частния – 839 лева.

По размер на възнагражденията Хасковска област се нарежда на 24 място сред 28-те области в страната с 940 лева месечно. Те бележат ръст от 4,7 процента спрямо третото тримесечие на годината.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял в „Преработваща промишленост“ –
28,2 процента, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.4 процента и „Образование“ с 8.9 процента. Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 година достига 51 300 души, сочат още данните на статистиката.