РИОСВ – Шумен дава месец срок за почистване на сметища и речни корита

3
0

РИОСВ – Шумен информира с писма всички кметове на общини от Шуменска и Търговищка области, във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите – за предприемане на мерки за почистване и недопускане образуването на нерегламентирани сметища, както и за осигуряване на проводимостта на речните легла и прилежащите им територии. Това съобщават от пресцентъра на екоинспекцията.

Предписанията са във връзка със задълженията на кметовете по изпълнение на чл. 19 от Закона за управление на отпадъците и гласят, че в срок до 23 март трябва да бъдат набелязани и взети мерки по почистване на замърсените участъци. Ден по-късно инспекцията трябва да бъде информирана с писмо за извършените дейности, както и за лицето от страна на общинските администрации, което ще участва в съвместните проверки по изпълнение на предписанията.

При неизпълнение Законът за опазване на околната среда предвижда санкция за длъжностните лица от 2000 до 20 000 лева, припомнят от пресцентъра на РИОСВ – Шумен.