Община Разград очаква над 1 400 000 лева приходи от общински имоти

0

Община Разград очаква над 1 400 000 лева приходи от имоти – общинска собственост през тази година, съобщиха от администрацията. Най-голям дял от постъпленията се планират да са от отдаване на общинска собственост под наем – около 887 500 лева, предимно от наем на общинска земеделска земя, търговски обекти, жилищни имоти и други.

От продажба на общински имоти се предвиждат 217 000 лева. В общинската хазна ще влязат и 250 000 лева от вещни права, основната част от които са от бизнес зона „Перистър“. Над 55 000 лева са планираните приходи от осемте общински обекти, отдадени на концесия.

Необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост са 46 080 лв. Те са предназначени за текущи и основни ремонти и издръжка, за Битовия комбинат, за застраховки, за изготвяне на технически паспорти и на пазарни оценки, за обяви за търгове и конкурси.