Добричката община предвижда мерки за икономия на електрическа енергия

0

Община Добричка предвижда да обнови технологично уличното осветление в десет населени места, което би довело до икономия от над 1 141 341 kWh електрическа енергия за година. Според представения вече доклад в Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследването в селата Одърци, Батово, Бенковски, Победа, Дончево, Карапелит, Ловчанци, Паскалево, Стефаново, Стожер осветителните тела са амортизирани, най-често са монтирани през стълб или два и светлината, която излъчват, е с ниско качество. Изразходва се голямо количество енергия и се отделят вредни емисии.

С модернизацията на уличното осветление в тези селища за година може да бъде направена икономия от близо 207 000 лева за общинския бюджет и да да бъдат спестени 1346 тона емисии на въглероден двуокис, посочват от общината.
Общинският съвет ще обсъди на предстоящото си заседание намерението на общината да кандидатства с проект за подкрепа по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Част от десетте селища, които биха допринесли за намаляване на енергийното потребление, са с най-много жители, а в други уличните системи не са подменяни с лед осветление през последните години.