„Визия за университет/училище на бъдещето“ е представена в Русенския университет

0

„Визия за университет/училище на бъдещето“ е представена днес пред учители в Русенския университет. Нейни автори са ректорът на висшето училище чл.-кор. проф. Христо Белоев и проф. Ангел Смрикаров, ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии, съобщават от учебното заведение в крайдунавския град.

По думите на проф. Смрикаров създаването на университети/училища на бъдещето е обусловено от развитието на цифровата икономика и дигиталното общество. Те би следвало да предлагат обучение през целия живот с цел адаптация към непрекъснато променящия се пазар на труда.

В краткосрочната визия за университет/училище на бъдещето се предвижда в рамките на идните 10 години създаването на смарт сгради, смарт кампуси, разположени в смарт градове. Университетските кампуси ще бъдат изпълнени с монитори, интерактивни маси, холограми, 3D технологии, компютърни зали с добавена и виртуална реалност. Обучението ще бъде в университета/училището и дистанционно, като съотношението постепенно ще преминава в полза на дистанционното.
Далечната визия предвижда създаването на интерфейс „мозък-компютър“.

Според проф. Смрикаров независимо от технологичния напредък и създаването на университети/училища на бъдещето, позицията на преподавателя винаги ще остане водеща в образователния процес.