Започна изграждането на нов център за възрастни хора във Враца

0

Със символична „първа копка“, направена от кмета на Враца Калин Каменов, и полагането на основен камък започна изграждането на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване в града.

Центърът е един от четирите, които ще бъдат изградени по проект на община Враца на обща стойност 2 234 996 лева. Проектът се изпълнява с подкрепата на оперативна програма „Региони в растеж“. По него се предвижда строителството и оборудването както на център за възрастни хора, така и на два центъра за грижа за хора с психични разстройства и един- за хора с умствена изостаналост.

Социалните услуги са нови за община Враца, като от нея ще се възползват както настанените в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост във врачанското село Три кладенци, така и хора от общността, включени в списъка на социалните служби във Враца като чакащи да ползват такива услуги. Капацитетът на всеки от центровете е за 15 потребители.