Ямбол няма проблеми с водоснабдяването

0

Ямбол няма проблеми с водоснабдяването, сега към града и околностите се подават около 260 литра вода в секунда. Това е констатирано след проверка на областния управител Димитър Иванов и управителя на „ВиК“ инж. Стоян Радев, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Помпените станции са оградени и добре охранявани, както и санитарните зони около тях. ВиК операторът извършва всекидневен мониторинг на качеството на водата.

Според изследвания на Регионалната здравна инспекция в Ямбол, водата за питейно-битови нужди в областта е с добро качество и трайни показатели.

За по-доброто водоснабдяване ще допринесе и проектът за доизграждане и реконструкция на ВиК системите, финансиран по ОПОС на стойност повече от 30 милиона лева. Предвижда се изграждането на нов външен водопровод от помпената станция „Кабиле“ до помпената станция „Ормана“ с дължина 6,5 км, реконструкция на външен водопровод – „Воден-Елхово“ с дължина 11 км, както и разширяване на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Ямбол и Елхово, се посочва в съобщението от областната администрация.