Близо 8500 души са получили подкрепа от БЧК в Разград през миналата година

14
0

Близо 8500 души са получили подкрепа от Българския червен кръст в Разград през миналата година. От тях 594 са деца, съобщи председателят на Областния съвет на БЧК д-р Мария Пеева. Тя обясни, че хуманитарна помощ през отчетния период със средства по оперативните програми по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е предоставена на 7482 нуждаещи се от региона. По програма „Топъл обяд“ с функциониращи 11 трапезарии на територията на областта топла храна всеки учебен ден е била осигурена на 231 ученици. Две деца са подкрепени финансово от Националния фонд за подпомагане на деца, пострадали от пътни инциденти. Хранителни пакети са предоставени на 300 деца в риск и 200 социално слаби семейства.

Д-р Пеева заяви, че в състава на областната червенокръстка организация влизат седем общински структури и 117 дружества, като през 2019 година броят на регистрираните членове е 3 305. Доброволците към БЧК са 388, а към Българския младежки червен кръст – 126.

Областната младежка организация е добре функционираща и креативна структура, която има потенциал за партниране в разнообразни проекти, съобразени с реалните нужди на уязвимите деца и млади хора в областта. А в дейността на областната организация в Разград като цяло – съществува добра приемственост и толерантност между поколенията червенокръстки доброволци, отбеляза д-р Пеева.

Тя добави, че отчетът за дейността на червенокръстката организация през изминалата година е представен пред делегатите на годишното отчетно общо събрание на Областния съвет на БЧК.