Росен Рапчев: Толсистемата е пряко свързана с безопасността по пътищата

11
0

Толсистемата е част от цялата безопасност на движението. Пътищата не са само асфалт. Ние искаме щадяща инфраструктура за водачите, а за целта трябва да сложим необходимите системи за безопасност, обясни Рапчев.

Росен Рапчев, Държавна агенция „Безопасност по пътищата“: Толсистемата е една от най-справедливите системи, която може да ни осигури достатъчно средства да поддържаме пътищата в безопасно състояние.

За момента камерите на тола не засичат скорост, имаме някои постъпления да засичат средната скорост, допълни експертът.

Предстои изготвяне на нов Закон за движение по пътищата, обясни още Рапчев.

Росен Рапчев, Държавна агенция „Безопасност по пътищата“: Ние се опитваме да направим един закон, който да е ясен и разграничим. Едно от основните направления е облекчаване на самия административно-наказателен процес, който е муден и бавен, и не е за съвременните изисквания.