Община Дупница входира проекти за детски площадки в три села

4
0

Община Дупница входира три проекта в ПУДООС за финансиране на детски кътове за отдих на стойност 10 000 лв за всяка, колкото е максималната допустима сума. Националната кампания “За чиста околна среда – 2020” е насочена, към приобщаване на все повече хора към темата “Обичам природата – и аз участвам” и дава възможност и на малките населени места да подобрят зелените си площи, да почистят замърсените терени и да инвестират в съоръжения за спорт и игри.

От общинска администрация са подготвили документите за три от големите села – Самораново, Червен брег и Крайници. В дейностите по проектите са включени нови детски съоръжения, ремонт на пейки, изграждане на оградки, поставяне на кошчета, облагородяване… В село Крайници е предвидено и осигуряването на детска беседка, както и фитнес-уреди за малчугани.
Проектите, ако бъдат одобрени и финансирани ще бъдат реализирани през лятото. В дейностите по реализацията им е включен и доброволен труд от местните жители, както и Община Дупница.