Водният обем на язовир „Студена“ надхвърли 5 млн. куб.м

3
0

Водният обем на язовир „Студена“ е 5 075 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м., съобщи „В и К“ – Перник. Само за едно денонощие обемът е нараснал с повече от 200 000 куб.м. Днес е отчетен поредният рекорден приток – 3476 л/сек., разходът е 229 л/сек.

Специалисти на „В и К“ дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.
През януари язовирът почти достигна мъртвия си обем. От началото на миналия месец обаче нивото му постоянно се покачва.