Седем проекта се състезават за художествен знак на входа на Добрич

2
0

Седем проекта на автори от София, Варна и Добрич се състезават в конкурса за монумент или друг пространствен художествен знак, който ще бъде поставен на входа на добруджанския град, съобщи заместник-кметът по устройство на територията Пенчо Керванов.

Общината поиска в заданието знакът да дава информация за Добрич и по подобаващ начин да „посреща“ и „изпраща“ влизащите и излизащите от града. Според кметската управа поставените сега информационни табели приличат на пътни знаци и не се възприемат като монументална украса. За отличените в конкурса е определен фонд от 3000 лева.

Комисия от представители на Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и други творчески и браншови организации ще заседава на 12 март, когато се очаква да бъдат обявени и най-добрите проекти, каза Керванов.