Лекари и медицински сестри с увеличение на заплатите във Варна

2
0

Лекарите и медицинските сестри, заети в сферата на общинското здравеопазване във Варна, получиха 10-процентно увеличение на работните си заплати, считано от 1 януари 2020 г. Така основното трудовото възнаграждение на медицинските сестри става 990 лв., а на лекарите – 1 210 лв., съобщи Анастасия Георгиева, директор на дирекция „Здравеопазване“.

Ръстът на възнагражденията стана възможен след сключен Колективен трудов договор, подписан от кмета Иван Портних и представители на синдикатите. От новата придобивка се възползват 658 служители от детските ясли, яслените групи в детските градини и здравните кабинети към училища и детски градини на територията на Община Варна.

На всички тези щатни служители за Деня на здравния работник – 7 април, ще бъде изплатена и по половин минимална работна заплата.