Строги мерки срещу коронавируса в сградите на институциите

0

От днес в парламента влизат серия от мерки за предотвратяване разпространяването на респираторни заболявания и разпространение на Covid-19.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разпореди на пленарните заседания и тези на комисиите да се ограничи присъствието на външни лица. В НС ще се допускат само представители на медиите. Спират се и командировките на депутатите и парламентарните служители в чужбина.

Спира се провеждането на културни събития и кръгли маси. И Висшият съдебен съвет предприема рестриктивни мерки за достъп до заседанията на Пленума на ВСС, на Съдийската и на Прокурорската колегии.