Силно замътена е водата във водосборната зона на язовир „Студена“

4
0

Силно замътена е водата във водосборната зона на язовир „Студена“, съобщи „ВиК“ – Перник. Замътяването се е
получило поради увеличения приток от топящите се снегове, падналите дъждове и все още малкия обем на язовирното езеро.

Заради това не могат да се пречистят необходимите количества за питейно-битови нужди по обявения режим. За да се акумулира в резервоарите необходимото количество вода за режимното водоснабдяване, днес в 18,00ч. ще започне да се подава вода към потребителите, вместо в 15,00ч..

Заради закъснението водата ще бъде спряна по-късно от обявения режим- в 24.00ч.
Днес язовирът отчете рекорден приток, който за първи път надхвърли 5000 л/сек.