ес-прие-единна-система-за-трансграничното-движение-на-хора-в-шенген

Евростат потвърди нарастването на БВП с 0,1 на сто в еврозоната

2
0

Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната и на целия ЕС се е увеличил с 0,1 на сто през четвъртото тримесечие на 2019 година спрямо предходния тримесечен период, потвърди днес в нова оценка Евростат.
През третото тримесечие на миналата година растежът е бил 0,3 на сто във валутния съюз и 0,4 на сто в ЕС-27 и в ЕС-28 (спрямо 0,3 на сто по предварителни данни).

На годишна основа повишението на БВП за последното тримесечие на 2019-а в еврозоната е 1 на сто (спрямо 0,9 на сто в предишната оценка), а в ЕС-27 и в ЕС-28 е 1,2 процента, след съответно 1,3 процента, 1,6 процента и 1,5 процента през предходните три месеца.

За цялата минала година показателят е 1,2 процента в еврозоната и 1,5 процента в ЕС-27.
Сред страните членки, за които има налични данни за последното тримесечие на 2019 година, с най-висок растеж на тримесечна основа са Ирландия (+1,8 на сто), Малта (+1,7 на сто) и Румъния (+1,5 на сто), следвани от Литва и Унгария с по 1 процент.

В България през четвъртото тримесечие на миналата година БВП нараства с 0,8 на сто на тримесечна основа (след първоначално отчетен темп от 0,7 на сто) и с 3,1 на сто на годишна основа (след 3,5 на сто в предишната оценка).
Отрицателен растеж има в Гърция (-0,7 на сто), Финландия (-0,7 на сто), Италия (-0,3 на сто) и Франция (-0,1 на сто). В Германия показателят е стабилен.

Евростат отчита също, че броят на заетите хора през последните три месеца на 2019-а се е увеличил с 0,3 на сто и в еврозоната, и в целия ЕС спрямо предходните три месеца.

Спрямо година по-рано заетостта е нараснала с 1,1 процента във валутния съюз и с 1 на сто в ЕС.
За цялата миналата година заетостта се е увеличила с 1,2 на сто в еврозоната и с 1 процент в ЕС-27.
Сред страните членки най-висок тримесечен растеж на заетостта се наблюдава в Малта (+1,6 на сто), Естония (+1,3 на сто) и Ирландия (+1,3 на сто). В България е 0,4 на сто.