перник-чества-ден-на-града-вижте-програмата

Отлагат се дела в Окръжния съд в Перник

2
0

Със заповед на председателя на Окръжния съд в Перник е разпоредено да не се разглеждат в открито заседание дела за срок от един месец, считано от 10 март, съобщиха от институцията. Изключение ще бъде правено само за наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“; делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове; дела по несъстоятелност; по Закона за защита от домашното насилие; за осиновяване на дете.

Заповедта е издадена в изпълнение на решение на ВСС, във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, и във връзка с наличието на воден режим в Перник и затруднените възможности за предприемане на превантивни мерки срещу разпространението на грип и други остри респираторни заболявания.
Взети са мерки за своевременното призоваване на страните и вещите лица по пренасрочените дела, уточняват от съда.