ден-на-отворените-врати-в-музеи-в-добрич

Още институции в Добрич обявиха мерки за ограничаване достъпа на граждани

0

Още институции в Добрич обявиха превантивни мерки срещу разпространението на коронавируса, с които се ограничава достъпът на граждани.

Регионалната библиотека „Дора Габе“ затваря читалните и информационния център, съобщиха от културния институт. В отделите за заемане на книги обслужването ще става като се съблюдава да не се струпват читатели или поне да се осигурява достатъчно разстояние между тях.

Ограничителен режим за присъствие на граждани се въвежда и в сградата на Административния съд, където няма да бъдат насрочвани открити съдебни заседания в срок до един месец. Според издадената заповед от ръководителя на съда, ако все пак се провеждат открити заседания по дела, за които законът предвижда специални кратки срокове, до залата ще се допускат само адвокати и страни по казусите.

БЧК в Добрич вече обяви преустановяване на курсовете за долекарска помощ и за спасители. Районната здравноосигурителна каса, Бюрото по труда, офисът на НАП също въведоха специални мерки за ограничаване достъпа на граждани.