ЕК внесе пояснения за осигуряването на 25 млрд. евро за борба с Ковид-19

3
0

Европейската комисия внесе днес уточнения по решението ЕС да осигури 25 млрд. евро за борба с разпространението на болестта Ковид-19. Европейският съвет снощи реши ЕС да осигури целево финансиране от 7,5 млрд. евро, а останалата сума до 25 млрд. евро да бъде насочена от европейските фондове.

Комисията поясни, че се предвижда държавите от ЕС да получат безвъзмездно средствата по структурните фондове, които са им били приведени и които не са успели да усвоят в срок. Комисията предлага тези средства да послужат за т. нар. „национално съфинансиране“ на действия за предпазване от болестта.

Тези средства досега са възприемани като „изгубено финансиране“ от ЕС, посочи говорител на комисията. Той добави, че засега не е изготвена разбивка на сумите, които отделните държави ще получат.

Предвижда се до края на седмицата ЕК да представи насоки за прилагане на гъвкавост по отношение на правилата за националните бюджети и за държавната помощ. Целта е да бъдат предпазени области от икономиката, засегнати най-тежко от разпространението на заболяването, да бъде защитен трудовият пазар, да бъде подпомогната работата на европейските здравни системи.

Не казваме, че тези мерки биха решили всички затруднения, пред които днес са изправени държавите от ЕС, поясни говорителят. Той отбеляза, че за да може предвидените мерки да бъдат приложени, ще бъде необходимо одобрението на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.