Повече нуждаещи се в община Дупница ще получат по 25 килограма хранителни продукти като помощи.

Близо 1700 жители в община Дупница ще получат по около 25 килограма хранителни продукти по оперативна програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица, казаха от администрацията. Броят им е по-голям, сравнено с раздаденото по тази програма за м.г. ,в някои семейства ще получат по два пакета според норматива.

1 194 са жителите на Дупница и 494 в 16-те съставни села на общината, включени в списъка. Продуктите вече са пристигнали и ще се раздават в двора на бившия „Учителски институт“ всеки работен ден от 14-и октомври до 13-и ноември.

Получаването става лично с представяне на лична карта или пълномощно, като хората трябва да бъдат подготвени с чанти. Списъците с нуждаещите се са изготвени от „Социално подпомагане“.

Влизането в пункта става задължително с маски. По селата храните ще се раздават със съдействието на кметовете и кметските наместници.

Община Дупница е една от петте общини в страната, която създава организация по доставката на тези храни – не го прави БЧК или социална или обществена организация, отбеляза в от общинската администрация.