Историческият музей в Попово подготви и внесе за одобрение първия си проект по програма „Еразъм+“. Освен това, културната институция е партньор и по друг проект, по който водещата организация е от италианския град Палермо, съобщиха от ръководството на музея в града.


Проектното предложение на екипа от Попово включва дейности, които целят да се намали негативният ефект от пандемията, чрез създаване на креативно партньорство с културни и младежки организации от България, Италия, Испания и Турция.
Ще бъдат реализирани пет творчески работилници за различни видове култура – фолклорна, младежка, селскостопанска, гео- култура и полево изкуство. Младежи ще бъдат обучени и стимулирани за креативно и творческо мислене за устойчиво бъдеще в периода след COVID-19.


Културната институция в Попово участва в подготовката и е партньор по проекта „Виртуални музеи за училища (VAMOS)“, с който водещата организация Museo Ambientalistico Madonita (Палермо, Италия) кандидатства по програма „Еразъм+“.
Заедно с другите партньори от Гърция, Испания, Турция и Португалия, ще бъдат създадени три интелектуални продукта: приложение за виртуална реалност – виртуална разходка из музеите с образователна цел; база данни с 360 – 3D експонати и наръчник за музейни специалисти и учители, допълват от Историческия музей в града.