От Регионалното управление на образованието в Благоевград призоваха учителите и учениците да носят маски в клас. Началникът Ивайло Златанов проведе виртуална среща с директорите на учебните заведения в Благоевградска област, на която стана ясно, че учениците от 1-ви до 7-и клас няма да преминават в електронна форма на обучение.

От Инспектората по образованието са категорични, че за да се опази живота и здравето на хората, личните предпазни средства трябва да бъдат носени не само от учители и ученици, но и от всички, които участват в процеса на обучението.

Родители имат различни мнения относно носенето на маски и от учениците в клас.

Данните на специалистите за последните дни показват увеличаване на броя на заразените учители и ученици с коронавирус в региона.

От образователния инспекторат обясниха, че обсъждат вариант учениците от различните етапи на обучение – гимназиален, прогимназиален и начален да се редуват в присъствена и дистанционна форма.