Днес от 11 до 14 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в община Самоков поради са строително-монтажни работи, свързани с инвестиционен проект по реконструкцията на подстанция „Самоков“.

Засегнати от ремонтните дейности ще бъдат населените места в община Самоков: Алино, Бели Искър, Белчин, Белчински бани, Боровец, Говедарци, Горни Окол, Долни Окол, Доспей, Драгушиново, Злокучене, Клисура, Ковачевци, Маджаре, Мала църква, Поповяне, Продановци, Райово, Рельово, Самоков, Широки дол и Ярлово.

ЧЕЗ Разпределение съобщи, че са предприети мерки, така че неудобствата за клиентите да бъдат сведени до минимум. 

Информирани за прекъсването са местните власти на населените места и областната управа. Компанията ще осигури алтернативно електрозахранване на болницата в Самоков.