КНСБ заявява, че няма да допусне приемане на норми, които водят до полагане на робски труд. Позицията на синдиката е заради гласуването на промените в Кодекса на труда на второ четене.

От КНСБ припомнят, че заложеното повишение на извънредния труд от 150 на 300 часа годишно за един работник ще може да се осъществи само чрез постигната договореност в отраслов или браншов договор.

В позицията на синдиката се казва, че законовото ограничение на годишната норма извънреден труд в Кодекса на труда остава 150 часа. Промяната, заложена в измененията, дава само една възможност по пътя на отраслово или браншово трудово договаряне тази 150-часова годишна норма да бъде увеличена до не повече от 300 и че не е вярно разпространяваното мнение, че, ако се приеме тази промяна, всеки работник целогодишно ще работи извънредно над допустимите 8 часа дневно.

От КНСБ заявяват по отношение на новата възможност да се разшири т.нар. референтен период за изчисляване на сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца годишно по пътя на браншовото или отраслово колективно договаряне, че синдикатът намира за неприемлива тази постановка и настоява предложението да бъде отхвърлено от народните представители в този вид.

Ако депутатите гласуват приемане на тази възможност, от синдиката декларират, че ще се противопоставят и няма да позволят на нито една от федерациите да договаря подобни клаузи.

От КНСБ заявяват също, че се надяват, че обществото ще потърси политическа отговорност от съответните народни представители и излъчилите ги политически сили в хода на предстоящите избори.