Данните в новото, десето издание на рейтинговата система на висшите училища у нас показват, че общият брой на студентите в университетите ни през 2020 г. продължава да намалява и е с близо 18 процента по-малък в сравнение с 2013 г. В 16 направления спадът е с над 40 процента. Сред тях попадат и две от трите най-масови професионални направления – „Икономика“ със спад от 41 процента спрямо 2013 г., и „Администрация и управление“ със спад от 45 процента.
В същото време за последните 7 години в 13 направления има увеличение на броя на студентите, като в 8 от тях увеличението е с над 30 процента, съобщи при представянето на новото издание на рейтинговата система Георги Стойчев от консорциума, който заедно с Министерството на образованието и науката, подготвя данните за българските университети по професионални направления.


Най-голямо увеличение на студентите има в направленията „Медицина“ /108 на сто/, „Военно дело“ /59 на сто/, „Стоматология“ /52 на сто/, „Педагогика“ /42 на сто/, „Национална сигурност“ /38 на сто/, „Здравни грижи“ /37 на сто/ и „Театрално и филмово изкуство“ /35 на сто/.


Петте най-масови професионални направления през 2020 г. са „Икономика“ с 30 916 студенти, „Педагогика“ /15 388/, „Администрация и управление“ /13 373/, „Медицина“ /12 434/ и „Комуникационна и компютърна техника“ /8 316/. За първи път в рейтинговата система направлението „Право“ със 7331 действащи студенти отпада от петте най-масови професионални направления и се нарежда на 7 място, включително и след направлението „Информатика и компютърни науки“, в което се обучават 7913 студенти. През 2020 г. професионалното направление „Педагогика“ измества „Администрация и управление“, като второто най-масово професионално направление в страната.


През пролетта на 2020 г. най-много студенти са се обучавали в Софийския университет „Климент Охридски“ – над 19 200, следван от УНСС с около 18 960 студенти и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с около 16 000 студенти.
В частни висши училища се обучават 13 процента от студентите в страната, като делът на студентите в частни висши училища е най-голям в професионалното направление „Театрално и филмово изкуство“ – над 69 процента.
Делът на чуждестранните студенти в България се увеличава от около 4 на сто през 2013 г. до близо 8 на сто от действащите студенти през 2020 г. Най-много чуждестранни студенти се обучават в направленията „Медицина“ /56 на сто/, „Стоматология“ /42 на сто/ и „Ветеринарна медицина“ /33 на сто/. В още три професионални направления чуждестранните студенти надхвърлят 10 процента. Това са „Фармация“ /13 на сто/, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ /13 на сто/ и „Музикално и танцово изкуство“ /11 на сто/.


През 2020 г. в рейтинговата система за първи път са включени индикатори за броя на съвместните програми на български висши училища с партньори от чужбина, при които се издава както българска, така и чуждестранна диплома на завършилите. Данните показват, че 23 български висши училища предлагат обучение в 88 съвместни програми с чуждестранни партньори, в които през пролетта на 2020 г. са се обучавали близо 3400 студенти.