По нова специалност започва да обучава студенти Русенският университет

Става дума за лекарски асистенти или фелдшери. Държавната поръчка е за 30 места още за тази академична година, уточнява КИС 13. Предстои да се проведе кандидат-студентски изпит по биология на 18 ноември, а срокът за записване ще бъде до 20-ти. Обучението ще започне от 23 ноември.

В последните 10 години Русенският университет работи усилено за укрепването на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“.

След специалностите кинези- и ерготерапия, бяха разкрити още три – медицинаска сестра, акушерство и социални дейности. Сега Русенският университет получи и държавна поръчка за обучението на 30 студенти за лекарски асистенти.

Заради големия интерес към новата специалност, ще бъде направен ускорен график, за да може обучението да започне още тази учебна година.