Нови финансови инициативи в подкрепа на стартиращия и на малък бизнес заради Covid кризата обявиха Фондът на фондовете и Европейският инвестиционен фонд за България. Гаранционната схема по програма „Джереми“ ще заработи от началото на следващата година, в помощ на малките и средни предприятия. Допълнителен финансов ресурс за иновации и технологичен трансфер заделя и Фондът на фондовете.

Новата гаранционна схема по „Джереми“ ще кредитира малкия и среден бизнес през следващите две години, като ще осигури кредитен портфейл за периода между 400 и 600 милиона евро, посочи Христо Стоянов, ръководител на фонда за България:

„Този кредитен портфейл ще бъде гарантиран на 80% безплатно от Европейския инвестицонен фонд със средства по „Джереми“ програмата, има и таван на загубите. Това ново кредитиране е насочено изцяло в краткосрочни кредити за текущата дейност на бизнеса, което може да бъде под формата на банкови гаранции на акредитиви“.

Заради последствията от Covid кризата и Фондът на фондовете обяви подкрепа за малките и средни фирми – в обем над 700 млн. лв.

Допълнителният финансов ресурс е предназначен предимно за иновации и технологичен трансфер.

Фондът има възможности да инвестира в повече от 200 компании в начален етап или във фаза на развитие, както и за микрокредитиране със споделен риск чрез банкови и небанкови посредници, обясни Ангелина Тодорова – директор на управление „Проектна информация и финансиране“ във Фонда на фондовете:

„Говорим за облекчения при лихвите, говорим за по-ниски и по-гъвкави изисквания към обезпеченията, намалена административна тежест, възможности за гратисни периоди и тук включваме занаятчии, свободни професии, социални, малки и средни предприятия”.

Тодорова обясни:

„Ние предоставяме над 150 милиона гаранция, както и лихвена субсидия, за да може отново да се постигнат едни много по-облекчени възможности за кредитиране – ползване на тази лихвена субсидия, занижени изисквания към обезпеченията и подобрена достъпност, включително гратисни периоди до 24 месеца. Говорим за над 3,5 милиона гарантирана сума на индивидуалния фирмен кредит и до 10 години срок на погасяване”.