Българската икономика нараства през третото тримесечие с 4,3% спрямо второто тримесечие, когато беше отчетен рекорден спад от 10,1%, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо третото тримесечие на 2019 г. обаче БВП се свива с 5,2%, но след спад с 8,6% през периода април-юни, когато беше отбелязан най-големият икономически спад в нашата страна от началото на 1997 година заради въведените през второто тримесечие строги карантинни мерки за ограничаване на първата вълна на коронавирусната пандемия.

Според експресната оценка на НСИ за третото тримесечие на 2020 година брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 31,2167 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 27,0208 млрд. лева.

Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (77,6% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 24,2184 млрд. лева. През третото тримесечие бруто капиталообразуването е за 6,220 млрд. лева и заема 19,9% от БВП на страната.

Графики на БВП на тримесечна и на годишна база

Крайното потребление, което по принцип е ключов двигател за растежа на икономиката, скочи през третото тримесечие с 9,8% спрямо предходните три месеца, когато се сви с 1,0%, като в същото време отбеляза растеж на годишна база от 9,3% след понижение с 0,3% през предходното тримесечие.

Бруто образуването на основен капитал пък нараства с 4,3% спрямо второто тримесечие, когато се сви с 2,5%, но бележи спад с 5,7% спрямо година по-рано след още по-рязко свиване с 10,9% през периода април-юни.

Износа на стоки и услуги през третото тримесечие остава без промяна спрямо второто тримесечие, когато се срина с 22,2% и е в размер на 17,3223 млрд. лева (55,5% от БВП), като бележи спад с 22,3% спрямо третото тримесечие на 2019г след понижение с 18,4% през периода април – юни.

В същото време обаче вносът нараства през периода юли – септември с цели 22,0%, наваксвайки спад с 21,3% през второто тримесечие и е в размер на 16,544 млрд. лева (53% от БВП). Спрямо третото тримесечие на 2019г. вносът се понижава с 3,4% след спад с 19,7% през второто тримесечие.

От данни се вижда, че в крайна сметка външнотърговското салдо на нашата страна е положително през третото тримесечие и в размер на 778,3 млн. лева, което е в подкрепа на икономическия растеж.