Вече седмица доброволци работят в помощ на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян като част от грижата за пациентите с Covid-19. 

Румяна Бозова е част от хората, откликнали на апела на Българския червен кръст (БЧК) да участват в логистични коридори при подпомагане на лежащо болни в отделенията на областната болница: 

„Покрай мен няма дефицит на доброта. Имам възрастни хора у дома, за които се страхувам дали няма да им занеса нещо вкъщи. Но този човек горе е сам и няма близък контакт с близките си. Ако можеш да помогнеш на тези хора…“. 

Виктория Узунова също е намерила причина и смелост да се включи в доброволческата инициатива: 

Всеки има нужда от такава помощ, не е трудно да се направи. Всички ни чакат на вратата с готова бележка за близките, всичко, което искат да получат, го получават чрез нас, ние сме „пощата“ между етажите“

Сред доброволците е и журналистът Анита Чолакова: 

С това искам да подчертая колко се прекланям пред лекарите на първа линия… Доста напрегнато е, притеснително е, защото знаеш, че където и да влезеш, има риск. Но сме екипирани… Съществува и доброто, и благодарността, и оценката на доброто. Няма да забравя с колко мил поглед ме погледна директорът на болницата, когато ме видя и ме разпозна. Изпълни ми се душата, когато си тръгнах и човекът на охраната, и жената от регистратурата ме изпратиха, ставайки на крака, може би заради добре свършената работа. Прибрах се изморена и притеснена, но и много изпълнена, удовлетворена“. 

Директорът на смолянската структура на БЧК Мария Делева: 

Имаме 12 доброволци и всеки поема дежурство от четири часа по график“. 

Болницата има нужда от още доброволци. Както и други болници в страната. Допълнителна информация може да се намери на сайта на БЧК