За откриването на Covid кабинет в поликлиниките все още няма изработена методика. Не е ясно откъде ще идват и средствата за закупуване на тестовете за коронавирусна инфекция. Това заяви управителят на ДКЦ 2 в Добрич – д-р Валери Веселинов.

За съществуването на подобен кабинет, в който да има и образна диагностика, са необходими поне два рентгенови апарата и двама специалисти.

До момента няма никакви указания и конкретни инструкции към заведенията от доболничната помощ по отношение на откриването на Covid кабинети, заяви управителят на ДКЦ 2 в Добрич д-р Валери Веселинов.

Според д-р Веселинов обещаните 1 000 лв. възнаграждение по никакъв начин не решават проблема с кадрите.