Добричката община ще подкрепи и през новата година близо 1300 пенсионери в региона да се събират в своите клубове.

След проведените вече общи събрания на клубовете, базите за срещи, отдих и развлечения ще действат в 55 селища.

В това число влизат и селата Богдан и Орлова могила, където ще отворят врати нови клубове. ОС трябва да реши на утрешното си заседание как да бъдат финансирани пенсионерските клубове през 2021 година. Кметът на общината Соня Георгиева предлага за всеки клуб да се осигури по половин щат и 1/2 от минималната работна заплата от общинския бюджет за полугодието на 2021-а.

Общината има готовност да поеме издръжката и на шест младежки клуба в селата Бенковски, Свобода, Стефан Караджа, Стожер, Фелдфебел Дянково и Царевец.